><

Učebnice esperanta

Kvara leciono

Novaj vortoj - Nová slova

Esperanto Ĉeĥo
aliajiný, druhý
ambaŭoba, obě
amikopřítel
anguloroh, kout, úhel
antaŭpřed
apudvedle, u
brakopaže, rameno
brakseĝokřeslo
ĉepři, u
dekstrapravý
domodům
ekstermimo, vně
florokvět, květina
garaĝogaráž
intermezi
kiekde
kuns, se
kurtenozáclona, závěs, opona
mezostřed
nurjen, pouze
ordinaraobyčejný
paperopapír
porpro
samastejný, týž
skribipsát
subpod
supernad
suprahorní
surna

Gramatiko - Gramatika

 1. Předložky

  V češtině se předložky u, na, pod, před apod. pojí s různými pády, kdežto v esperantu se předložky pojí vždy s 1. pádem.

  Příklady: u stolu (2. pád) ĉe la tablo; na stole (6. p.) sur la tablo; pod stolem (7. p.) sub la tablo.

  Poznámka: Předložky na, pod, nad se mohou v češtině pojit i se 4. pádem (na stůl, pod stůl, nad stůl), překlad do esperanta budeme probírat až v 8. lekci.

 2. Slova složená: papero + korbo = paperkorbo - koš na papír; floro + tableto = flortableto - květinový stolek.

  Kvůli libozvučnosti si může první slovo podržet koncovku: libroŝranko, nikoliv librŝranko.

  U delších, méně přehledných složených slov můžeme oddělit jednotlivé části spojovací čárkou, která je však nepovinná: aŭtomobil-garaĝo, radio-tableto i radiotableto.

 3. Dělení slov

  Pro dělení slov není závazné pravidlo. Slova lze proto dělit libovolně (b-o-n-a). Lépe je však dělit slova po slabikách (ĉo-ko-la-do), u odvozenin po předponách, kořenech a příponách (mal-nova tabl-eto) a u složenin po částech (paper-korbo, libro-ŝranko).

Ekzercoj - Cvičení

 1. Přečtěte článek a rozhovor na začátku lekce několikrát nahlas a se správným přízvukem.

 2. Přeložte následující věty: Příteli, je automobil před domem? Ne, automobil je za domem v garáži. Za garáží je květinová zahrada s mnoha krásnými květinami. V pokoji na květinovém stolku jsou také velmi pěkné květiny. Květinový stolek je před záclonou, okno je za záclonou.

  Montri la solvon - Ukázat řešení

  Kaŝi la solvon - Skrýt řešení

  Amiko, ĉu la aŭtomobilo estas antaŭ la domo? Ne, la aŭtomobilo estas malantaŭ la domo en la garaĝo. Malantaŭ la garaĝo estas florĝardeno kun multaj belaj floroj. En la ĉambro sur la flortableto estas ankaŭ tre belaj floroj. La flortableto estas antaŭ la kurteno, la fenestro estas malantaŭ la kurteno.

 3. Odpovězte na otázky: Kie estas la tapiŝo? Kie estas libroj? Kiaj libroj estas en la libroŝranko? Kio estas brakseĝo? Kio estas sur la flortableto? Kio estas paperkorbo? Kie estas la maldekstra pordo? Ĉu la aŭtomobilo estas en la ĉambro? Kio estas garaĝo?

  Montri la solvon - Ukázat řešení

  Kaŝi la solvon - Skrýt řešení

  La tapiŝo estas sur la planko. Libroj estas en la ŝranko. En la libroŝranko estas nur bonaj libroj. Brakseĝo estas granda komforta seĝo. Sur la flortableto estas belaj floroj. Paperkorbo estas korbo por malnova papero. La maldekstra pordo estas inter la forno kaj la libroŝranko. La aŭtomobilo ne estas en la ĉambro, la aŭtomobilo estas en la garaĝo. Garaĝo estas ĉambro por aŭtomobilo.

× Napište prosím, co se Vám líbí nebo nelíbí, co chcete vylepšit a jak udělat tyto stránky ještě lepší. Nebojte se psát i kvůli drobnosti. Pokud chcete dostat odpověď, nezapomeňte uvést kontaktní email.
Předem děkuji
Sendi / Odeslat
Poŝvortaro