Učebnice esperanta

Česko-esperantský slovník

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T U V Z Ž

1
1 : 0unu al nulo
A
akaj
abecedaalfabeto
abypor ke
ačkolivkvankam
aktovka, taškaaktujo
alesed
ani - aninek - nek
anojes
anulovat, rušitnuligi
archaismus, zastaralý výrazarĥaismo
aspoňalmenaŭ
autoritaaŭtoritato
autoritativníaŭtoritata
až, až kĝis
B
ba i, dokonce
balitpaki
barevnýkolora
barvitfarbi
báseňpoemo
bát setimi
bavitamuzi
běda!ho ve!
běhemdum
bezsen
bezplatněsenpage
běžetkuri
bílýblanka
bítbati
blízkýproksima
bohatýriĉa
bohuželbedaŭrinde
bojovatbatali
bolestdoloro
bramborterpomo
bratrfrato
bratraneckuzo
brzybaldaŭ
březenmarto
buď - neboaŭ - aŭ
bude se dítfariĝados
buditveki
bydletloĝi
být do očíĵetiĝi en okulojn
být hodenindi
být v právuesti prava
být zvyklýkutimi
bývalýeksa
bývalý dělníkekslaboristo
C
celostátnítutŝtata
celýtuta
centrumcentro
cestavojo
cestou, na cestěsurvoje
cestovatvojaĝi
cíl, účelcelo
císařimperiestro
cítitsenti
cokio
cukrsukero
cukrovísukeraĵo
cvičebniceekzercaro
cvičeníekzerco
Č
čajteo
čárkakomo
častempo
časně zránafrumatene
časnýfrua
časopisgazeto
část, oddílparto
častoofte
Čechĉeĥo
ČechyBohemio
černýnigra
čerstvýfreŝa
červenjunio
červenecjulio
červený, rudýruĝa
česatkombi
česthonoro
čestný, poctivýhonesta
čichatflari
čímper kio
číslonumero
čístlegi
čistotapureco
čistýpura
číšníkkelnero
čitelnělegeble
členano
členmembro
člen určitýla
člověkhomo
člun, loďkaboato
čtvrtekĵaŭdo
čtyřikvar
D
ďábel, čertdiablo
dále, víceplu
DánskoDanlando
darebák, lumpfihomo
dátdoni
dát k užívánídisponigi
dát si pivopreni bieron
datovanýdatita
datumdato
dávat pozoratenti
dávno, ode dávnade longe
dědavo
deklamovatdeklami
děkovatdanki
dělatfari
dělat (něco nějakým)igi
dělat pokrokyprogresi
delegátdelegito
dělenodividite per
dělitdividi
dentago
desetdek
desetiletýdekjara
devětnaŭ
díratruo
disponovatdisponi
dítěinfano
divákrigardanto
divit semiri
dlouholonge
dlouhýlonga
dneshodiaŭ
dobrýbona
dodatekaldono
dohodainterkonsento
dokonalýperfekta
domahejme
domovhejmo
domůhejmen
dopisletero
doporučitrekomendi
doprovázetakompani
dorostenec, dospívajícíadoleskanto
dosáhnoutatingi
dosavadníĝisnuna
dostsufiĉe
dostatricevi
dotknout setuŝi
dotknutelnýtuŝebla
doufatesperi
dovolitpermesi
drahoušekkarulo
drahýkara
drápekungeto
dravé zvířerabobesto
drobný, malinkýeta
dřevoligno
dřímatdormeti
dubenaprilo
duhaĉielarko
důležitýgrava
důmdomo
dušeanimo
dva, dvědu
dveřepordo
dvůrkorto
E
esperantista (viz Gramatiko)samideano
etapa, běhetapo
existenceekzistado
existovatekzisti
F
faktfakto
FrancieFrancio
fuj!fi!
fungovatfunkcii
G
garážgaraĝo
H
hádankaenigmo
hasičský sborfajrobrigado
hesloslogano
historickýhistoria
hlasvoĉo
hlas, který musí být slyšenaŭdenda voĉo
hlasatelheroldo
hlasitýlaŭta
hlavakapo
hlavní městoĉefurbo
hle, zde, tujen
hledanýserĉata
hledatserĉi
hloupoststultaĵo
hloupýstulta
hnědýbruna
hnoutmovi
hnutímovado
hodinahoro
hoditĵeti
hodit se, být způsobilýtaŭgi
hodnota, cenavaloro
hodnotnývalora
hola hou!ha hoj!
holouběkolombido
holubkolombo
horamonto
horkývarmega
hornísupra
horníkministo
hořetbruli
hořícíbrulanta
hospodářmastro
hospodářství, domácnostmastrumo
hostgasto
hotovýpreta
houbafungo
hovězí masobovaĵo
hráčludanto
hradkastelo
hradbabaro
hraditbari
hranicelimo
hrátludi
hrát šachyŝakludi
hravýludema
hrdý, pyšnýfiera
hromadaamaso
hrouda, knedlíkbulo
hruškapiro
hrůzateruro
hříbekboleto
hříchpeko
hřištěludejo
husaansero
hygienahigieno
hymnahimno
CH
chatakabano
chladnýmalvarmeta
chlapecknabo
chlapečekknabeto
chlébpano
chlebníkpansaketo
chodbakoridoro
choditiradi
chovat sekonduti
chřipkagripo
chtítvoli
chuť (jídla)gusto
chuť (k jídlu)apetito
chutnatbongusti
chutnýbongusta
chválihodnýlaŭdinda
chválitlaŭdi
chybětmanki
chytitkapti
chytrák, lišákruzulo
chytré děvčesaĝulino
I
ihnedtuj
ilustrovanýilustrita
instituceinstitucio
internátinternulejo
investovatinvesti
inženýrinĝeniero
J
jablkopomo
jabloňpomujo
jací, jaká, jakékiaj
jakobykvazaŭ
jaký, jaká, jakékia
JaponskoJapanujo
jaroprintempo
jasnýklara
javoracero
jazyk (v ústech)lango
jazyk, řečlingvo
je, jsouestas
jeden, jedna, jednounu
jedině, výhradně, sámsole
jednatagi
jednoduchostsimpleco
jednotkaunueco
jednou, kdysifoje
Jeho císařské VeličenstvoLia imperiestra Moŝto
jejĝin
jen, pouzenur
jestliže, -li, kdybyse
ještěankoraŭ
jetveturi
jezdit na lodičceboati
jezerolago
jídelnamanĝejo
jinakalie
jindy, podruhé, příštěalian fojon
jiný, druhýalia
jiskrafajrero
jístmanĝi
jistě, určitěcerte
jistotacerteco
jítiri
již nene plu
jménonomo
jmenovitě, totižnome
jsaestante
K
k, ke (vyjadřuje 3. pád)al
kabátjako
kachnaanaso
kalhotypantalono
kamkien
kamna, pecforno
kancelářkancelario
kapelakapelo
kartáčbroso
katolíkkatoliko
kávakafo
každodenněĉiutage
každodenníĉiutaga
každýĉiu
kdekie
kdokiu
kdo rád čtelegema
kdykiam
kdyby přišlase venus
klasifikovatklasifiki
klidnýtrankvila
klobásakolbaso
kloboukĉapelo
klubovní dresklubovesto
knihalibro
koberectapiŝo
kočka (kocour)kato
kohoutkoko
kolega, druhkolego
kolej (školní)kolegio
kolemĉirkaŭ
kolikkiom da
komplikovanýkomplika
komual kiu
konat, mít službudeĵori
koncertkoncerto
končitfini
konecfino
konečněfine
kontrolovatkontroli
korespondenční lístekpoŝtkarto (pk.)
korunakrono
košileĉemizo
koště, smetákbalailo
koupatbani
koupat sebaniĝi
koupitaĉeti
kouřitfumi
kousatmordi
kousek chlebapeco da pano
krabiceskatolo
krajregiono
krájet, řezattranĉi
krásabeleco
krátoble
krevsango
krkkolo
krojkostumo
krokpaŝo
kromě, mimokrom
kroužekrondo
křeslobrakseĝo
křičetkrii
kufrkofro
kuchyňkuirejo
kulatýronda
kůňĉevalo
kurz (školení)kurso
kuřekokido
kus, kousekpeco
květ, květinafloro
květenmajo
L
lákatlogi
lámánírompado
lámatrompi
lampalampo
laskavýafabla
latinskýlatina
lavicebenko
léčitkuraci
ledenjanuaro
lehkomyslnýfacilanima
lékmedikamento
lékařkuracisto
lékařskýmedicina
lekceleciono
lemovanýborderita
lemovatborderi
letecká poštaaerpoŝto
letětflugi
letícífluganta
létosomero
levleono
lézt, plazit serampi
ležetkuŝi
líbit seplaĉi
líbivýplaĉa
lidskýhoma
lidstvohomaro
lístekkarto
lístek, jízdenkabileto
listífoliaro
listopadnovembro
litovatbedaŭri
loďŝipo
loupitrabi
lůžkovinylittolaĵo
lžícekulero
M
má volnoestas libera
malýmalgranda
manželedzo
marněvane
marný, pomíjejícívana
máslobutero
masoviando
mávatsvingi
měj se dobře!fartu bone!
měkkýmola
méně nežmalpli ol
měnitŝanĝi
měsícmonato
méstbalai
městourbo
meziinter
mezinárodníinternacia
milicemilico
milosrdnýpardonema
milovat, mít rádami
mimopreter
mimo, vněekster
mínitopinii
minoutpasi
minusminus
minutaminuto
mírpaco
místoloko
míthavi
mít pravdupravi
mít sefarti
mládežjunularo
mládežnickýjunulara
mladíkjunulo
mladýjuna
mlčetsilenti
mluvitparoli
mluvnicegramatiko
mnohobarevný, pestrýmultkolora
mnozí, mnohé, mnohámultaj
mocipovi
modernímoderna
modrýblua
mohl byli povus
MoravaMoravio
motivmotivo
moučníkfarunaĵo
moudrýsaĝa
moukafaruno
možnýebla
mraknubo
mudrcsaĝulo
musetdevi
mužviro
mužstvo, družstvotrupo
mýdlosapo
mýlit seerari
mysletpensi
mýt, prátlavi
N
nasur
na co, načpor kio
na shledanouĝis (la) revido
na svémsur sia
nabídnoutproponi
nábytekmeblo
nadsuper
nadějeespero
nacházet sesitui
najíst se do sytasatmanĝi
najíttrovi
náladahumoro
nalézat setroviĝi
námahapeno
náměstíplaco
namístoanstataŭ
naopakmale
napříkladekzemplo
národnacio
narodit se, zrodit senaskiĝi
národnínacia
nářečídialekto
naříkatlamenti
následeksekvo
následovatsekvi
následujícími slovyper jenaj vortoj
násobnýobla
nástrojilo
nástrojinstrumento
natřenýfarbita
navštěvovanývizitata
navštívitviziti
nene
nebeĉielo
nebezpečnýdanĝera
nebo
neděledimanĉo
nedorozuměnímiskompreno
nehet, drápungo
nechatlasi
nejmenší část něčehoero
nejvíceplej
několikkelkaj
nemocnicemalsanulejo
němýmuta
neníne estas
není-liž pravda?ĉu ne vere?
nepopiratelnýnedisputebla
nesmídevas ne
nespočetnýsennombra
néstporti
neutrálníneŭtrala
neužitečnýneutila
nevadíne gravas
nevěřícínekredema
nevšímat siignori
nežol
nicnenio
ničivýruiniga
nikdo nesmíneniu devas
no, inunu
nocnokto
noha (od kotníku dolů)piedo
normálnínormala
nosnazo
novinkanovaĵo
novinyĵurnalo
novýnova
nožkapiedeto
nulanulo
nutnýnecesa
nůžtranĉilo
O
opri
o! oh! ach!ho!
oba, oběambaŭ
obálkakoverto
obdivovatadmiri
obědtagmanĝo
objevit seaperi
oblécivesti
obléci, oboutsurmeti
oblekvesto
obličejvizaĝo
obloukarko
obnovit serekreiĝi
obnovit serenoviĝi
obohacenípliriĉiĝo
obohacovat seriĉiĝadi
oborfako
obrátitturni
obrazbildo
obručringego
obsahenhavo
obsahovatenhavi
observatořobservatorio
obyčejněordinare
obyčejnýordinara
obyvatelloĝanto
odde
odborníkfakulo
odborysindikatoj
odeslatforsendi
odjetforveturi
odkládatprokrasti
odnéstforporti
odpočinekripozo
odpočinoutripozi
odpoledneposttagmezo
odpovědětrespondi
oficiální, úředníoficiala
oheňfajro
ohňostrojartfajraĵo
ohromnětreege
ohromnýgrandega
ochotně, rádvolonte
okamžikmomento
oknofenestro
okookulo
okolíĉirkaŭaĵo
omluvitsenkulpigi
onli
opakovatripeti
opravduefektive
opravdu?ĉu vere?
organizaceorganizaĵo
oslavujícífestanto
osmok
osobapersono
ospalýdormema
ostatnícetera
osvěženírefreŝigo
ošetřovatflegi
otecpatro
oznámení, inzerátanonco
oznámitanonci
P
padnoutfali
pamatovat simemori
pánsinjoro
panenka, loutkapupo
panísinjorino
papírpapero
paprsekradio
pátekvendredo
paže, ramenobrako
pécibaki
péci (maso)rosti
pečenýrostita
pečovat, starat sezorgi
pěkný, krásnýbela
peněženkamonujo
penízemono
peroplumo
peshundo
pestrýbunta
pětkvin
pilnýdiligenta
píseňkanto
písmenolitero
píttrinki
pivobiero
placenýpagata
platitpagi
plnýplena
plod, ovocefrukto
plusplus
PlzeňPilzeno
po třicetipo tridek
pobytrestado
počítačkomputilo, komputoro
počítatkalkuli
počítat strojemkomputi
počtymatematiko
podsub
podařit seprosperi
podívanáspektaklo
podlahaplanko
podlelaŭ
podmínkakondiĉo
podnik, závodentrepreno
podobnýsimila
podplatitsubaĉeti
podzimaŭtuno
pohádkafabelo
pohlednicebildkarto
pohodlnýkomforta
pohoštěnígastigado
pohovkadivano
pochodovatmarŝi
pochopitelnýkomprenebla
pochoutkabongustaĵo
pojď, pojďte; přijď, přijďtevenu
pokoj, místnostĉambro
pokračovatdaŭrigi
pokrokprogreso
pokuseksperimento
pokušenítento
polednetagmezo
polévkasupo
polobotkaŝuo
polohlasitěduon-laŭte
položitmeti
pomáhathelpi
pomocí něčehoper
pomocná předložkaje
pondělílundo
pořádekordo
poslatsendi
poslednílasta
poslouchataŭskulti
postellito
poštapoŝto
potěšení, radostplezuro
potkatrenkonti
potomposte
potřebnýbezonata
potřebovatbezoni
pouhýnura
použítuzi
používat, vychutnávatĝui
povídat sibabili
povídavýparolema
povídkarakonto
povinnostdevo
povinný, závaznýdeviga
pozděmalfrue
poznámkarimarko
poznámka, známkanoto
pozor na přízvuk!atentu la akcenton!
pozornýatenta
pozorovatobservi
pozvat, zvátinviti
požadavekpostulo
pracovatlabori
pracovníklaborulo
praktickýpraktika
pravdavero
pravidelněregule
pravidloregulo
právorajto
pravýdekstra
prázdninovýlibertempa
prázdniny, dovolenálibertempo
prezidentprezidento
princeznaprincidino
propor
pro, kvůlipro
pročkial
prodatvendi
procházet sepromeni
prominout, odpustitpardoni
prosinecdecembro
prositpeti
prostý, jednoduchýsimpla
protože, neboťĉar
prstfingro
pršetpluvi
průkopníkpioniro
průmyslová školateknika lernejo
průvodmarŝantaro
prvníunua
pryčfor
přát (si)deziri
přece, nicménětamen
přece, vždyť, siceja
přečísttralegi
předantaŭ
před jídlemantaŭ ol manĝi
před spanímantaŭ ol iri dormi
předešlý, předchozíantaŭa
předložkaprepozicio
předložka míry, viz Gramatikoda
předmětobjekto
předmluvaantaŭparolo
přednáškaparolado
představitprezenti
předstíratŝajnigi
přehrada, hrázvalbaraĵo
přechodnýtransira
překrásnýbelega
překvapenísurprizo
přemýšlenípripensado
přemýšletpripensi
přesmalgraŭ
přes, zatrans
přesnýpreciza
přestatĉesi
přestupný roksuperjaro
přesvědčitkonvinki
při, uĉe
přibližněproksimume
příbormanĝilaro
příbuznýparenco
příjemnýagrabla
přijítveni
příjmoutakcepti
příkrý, prudkýkruta
přílištro
přímýrekta
přinéstalporti
případkazo
případ, příležitost, náhodaokazo
příponasufikso
připravitprepari
přírodanaturo
přirozený, přírodnínatura
přirůstalkreski
příslovíproverbo
přísněsevere
přít sedisputi
přítelamiko
přivolat zpětrevoki
přízvukakcento
psátskribi
ptát sedemandi
půjčitprunti
půlhodinaduonhoro
půlnocnoktomezo
pytelsako
R
raditkonsili
radit sekonsiliĝi
radovat seĝoji
RakouskoAŭstrujo
rámeckadro
ráno, jitromateno
reprodukovatreprodukti
revolucerevolucio
rezervnírezerva
rezervoárrezervujo
roční dobasezono
rodinafamilio
rodit, vzbuditnaski
roh, kout, úhelangulo
rokjaro
rozdíldiferenco
rozhlasový přijímačradio-aparato
rozhodnoutdecidi
rozhovorkonversacio
rozjasnit seheliĝi
rozkazordono
rozpadnout sedisfali
rozpřáhnoutetendi
rozumětkompreni
rozvinout sedisvolviĝi
ručit, zaručitgarantii
ruina, troskaruino
rukamano
rukopismanuskripto
růstkreski
různýdiversa
rychlýrapida
Ř
řeckýgreka
řekarivero
řemeslometio
řešitsolvi
řícidiri
říjenoktobro
S
s, sekun
sámmem
sámsola
sám sebesin mem
sbíratkolekti
se, sebesin
sebrané díloverkaro
sedětsidi
sedmsep
sedni, sedněte sisidiĝu
sekunda, vteřinasekundo
sensonĝo
sešitkajero
severnordo
severovýchodnínordorienta
schopnýkapabla
si, soběal si
silnýforta
skandovatskandi
skautskolto
skládat sekonsisti
skleniceglaso
skočitsalti
skončitfiniĝi
skot, vůlbovo
skrztra
skříňŝranko
skříňkakesto
skupinagrupo
slabikasilabo
sladkýdolĉa
slámapajlo
slavnostsoleno
slavnostnífesta
slavnýfama
sledovatrigardi
slepýblinda
slevarabato
SlezkoSilezio
slonelefanto
sloužitservi
slovovorto
sluncesuno
služební uniformadeĵor-uniformo
slyšetaŭdi
slyšitelnýaŭdebla
smát seridi
směrdirekto
směrovatceli
směšnýridinda
smětrajti
smíšekridemulo
smysl (čeho)senco
snadnýfacila
snaženícelado
snažit sepeni
sněhová vločkaneĝero
sněžitneĝi
sníhneĝo
sobotasabato
sotvaapenaŭ
souběžněparalele
souhlasitkonsenti
souhrnaro
souladharmonio
spátdormi
spěchatrapidi
spis, díloverko
spisovat, psátverki
splnitplenumi
spokojenkontenta
spoleksocieto
spolukune
spravitripari
správně, právěĝuste
spřátelit seinteramikiĝi
srdcekoro
srozumitelnostkomprenebleco
srpenaŭgusto
stačitsufiĉi
stálýkonstanta
stantendo
staršípli aĝa
startstarto
stařenkaaĝulino
stáříaĝo
stát (o ceně)kosti
stát (země)ŝtato
stát sefariĝi
stát se (nějakým, něčím)iĝi
stát se, přihodit seokazi
stát, zůstávatstari
stavět, budovatkonstrui
stejný, týžsama
stocent
stolektableto
strana (politická)partio
stránkapaĝo
strkatpuŝi
strnulýrigida
strojmaŝino
strojvůdcelokomotivestro
stromarbo
stropplafono
strýconklo
středmezo
středamerkredo
studovatstudi
stuha, pásrubando
stůltablo
stydět sehonti
sudbarelo
sudemtra barelo
svačitposttagmanĝi
svátekfesto
svatýsankta
svazasocio
svědčitatesti
svědčit o pomíjivostiatesti pri vanoj
svého časusiatempa
svého, svůjsian
svému, k svémual sia
světmondo
světlýhela
světovýtutmonda
svévolněarbitre
svěžestfreŝeco
svícekandelo
svícenkandelingo
svítitlumi
svobodný mužfraŭlo
svoddelogo
synfilo
synovecnevo
sýrfromaĝo
sytýsata
Š
šachyŝako
šálektaso
šátektuko
šéf, vedoucíĉefo
šeptatflustri
šestses
šibalkafriponetino
šikanovat, týratĉikani
širokýlarĝa
šítkudri
školalernejo
špatně pochopitmiskompreni
šprýmař, čtverák, vtipálekŝercemulo
šťastnýfeliĉa
šustitsusuri
Švédsvedo
švestkapruno
Švýcarsviso
T
tábortendaro
táborový oheňtendarfajro
táhnouttiri
takéankaŭ
tak-jaktiel-kiel
takovým způsobemtiamaniere
talířtelero
tam a zpět, sem a tamtien kaj reen
tančícídancanta
tančitdanci
téciflui
teď, nynínun
tedydo
technickýteknika
televizetelevido
televiznítelevida
tělokorpo
tématemo
teplývarma
těžkýpeza
tisícmil
tisknoutpresi
titul, názevtitolo
totio
tokfluo
tototio ĉi
toulat sevagi
tradicetradicio
trávaherbo
tribunatribuno
trpětsuferi
třešně (višně)ĉerizo
třetítria
třitri
třídaklaso
turistickýturista
tužkakrajono
tvarformo
tvář, lícevango
tvořitkrei
tvořit sekreiĝi
tvořit, formovatformi
týdensemajno
týkat serilati
U
ubrousekbuŝtuko
ubrustablotuko
učinit nezpůsobilýmsentaŭgigi
učinit oficiálnímoficialigi
učit selerni
učitelinstruisto
údolívalo
uhlíkarbo
uchoorelo
ukázatmontri
úkoltasko
ulicestrato
uličníkknabaĉo
unavenýlaca
uniformovanýuniformita
univerzální, světovýuniversala
univerzitauniversitato
únorfebruaro
upřímnýsincera
určitdifini
určitěnepre
úřadofico
úřadovatofici
úřadovnaoficejo
úsilí, snahaklopodo
usměvavýridema
ústabuŝo
ústřednícentra
ústyper la buŝo
úterýmardo
utvořit seformiĝi
uzenýfumaĵita
už, jižjam
užitečnýutila
V
v polednetagmeze
v, veen
vadnoutvelki
vagón, vůzvagono
válkamilito
vanoutblovi
VaršavaVarsovio
vařitkuiri
váženýestimata
vážit siestimi
vážit si, mít rádŝati
vážnýserioza
včerahieraŭ
vděčnýdankema
vdovecvidvo
ve dvou; spoluduope
věcaĵo
věc, záležitostafero
večervespere
večeřetvespermanĝi
věčnýeterna
vědět, umětscii
vedle, uapud
vedlejšíapuda
vědomíkonscio
vedoucí poštypoŝtestro
vedoucí, ředitelestro
velkýgranda
velmi, velicetre
venkuekstere
věnovatdediĉi
vepř, praseporko
veřejnýpublika
věřitkredi
veselýgaja
vesnicevilaĝo
véstkondukti
vhodnýoportuna
vícepli
více nežpli ol
víceméněpli-malpli
vidětvidi
viditelnývidebla
vidličkaforko
vilafeino
vinakulpo
vínovino
vinoutvolvi
visetpendi
vítrvento
vládnoutregi
vlajkaflago
vlakvagonaro
vlas, chlupharo
vlastnípropra
vlklupo
vnucovattrudi
vnuknepo
vodaakvo
volatvoki
volný, svobodnýlibera
vpředu, dříveantaŭe
vrátitredoni
všeob. titul (viz Gramatiko)moŝto
všeobecnýĝenerala
všimnout sirimarki
vůbec netute ne
výborkomitato
výbornýbonega
vybratelekti
vydavateleldonanto
vyhrát, získatgajni
vycházkapromeno
vychloubat sefanfaroni
vychovávateduki
vychytralýruza
vyjádřitesprimi
vykřiknoutekkrii
výletekskurso
vyměnitinterŝanĝi
vymysletelpensi
vyprávětrakonti
vypustitellasi
výrazesprimo
vyslovitprononci
výslovnostprononco
vysokýalta
vystoupeníeliro
vystoupit (z vagonu)elvagoniĝi
výšinaaltaĵo
vytlačitelpuŝi
vyučovatinstrui
vývěskaelpendaĵo
vzájemný bojinterbatalo
vzdálenostdistanco
vzdálenýfora
vzdálenýmalproksima
vzdalovat semalproksimiĝi
vzdalující semalproksimiĝanta
vzdornýobstina
vzduchaero
vzít, brátpreni
vznikestiĝo
vzniknoutekesti
vzormodelo
Z
z, zeel
za, popost
záclona, závěs, oponakurteno
začítkomenci
začít sekomenciĝi
začít vyprávětekrakonti
zahradaĝardeno
zachovatkonservi
zajímavýinteresa
základfundamento
zákonleĝo
zaměstnáníokupo
zaniknoutperei
západokcidento
zápalkaalumeto
zapomenoutforgesi
záříseptembro
zářitbrili
zastaralýarĥaika
zastavit sehalti
zatím, mezitímdume
zátokagolfo
zaznamenatregistri
zazníteksoni
zbarvit se jako duhaĉielarkiĝi
zcelatute
zda (tvoří otázku)ĉu
zdát seŝajni
zdokonalovatperfektigi
zdravit, pozdravitsaluti
zdravýsana
zdvořilýĝentila
zeďmuro
zelenýverda
zelíbrasiko
zemtero
zemělando
zemřítmorti
zemskýlanda
zimavintro
zítramorgaŭ
zkouškaekzameno
zkusitprovi
zkušenýsperta
zlobit sekoleri
zmatenýkonfuza
zmínit semencii
zmlknoutsilentiĝi
zmodratbluiĝi
znalec gramatikygramatikisto
znamenatsignifi
znamenísigno
známkamarko
známýkonato
znátkoni
znenáhlaiom post iom
zničitdetrui
znítsoni
znovu, opětdenove
zpamětiparkere
zpětre
zpívatkanti
zprávainformo
způsobmaniero
zralýmatura
ztratitperdi
zubdento
zůstatresti
zvážnětserioziĝi
zvednoutlevi
zvednout seleviĝi
zvířebesto
zvláštěprecipe
zvláštníaparta
zvykkutimo
Ž
žáklernanto
žákovská knížkaPersona Notlibro
žeke
že ano?ĉu ne?
žehnatbeni
železnicefervojo
železofero
ženavirino
žertŝerco
židleseĝo
žítvivi
živelelemento
životvivo
žíznitsoifi
žlutýflava
žně, sklizeňrikolto
× Napište prosím, co se Vám líbí nebo nelíbí, co chcete vylepšit a jak udělat tyto stránky ještě lepší. Nebojte se psát i kvůli drobnosti. Pokud chcete dostat odpověď, nezapomeňte uvést kontaktní email.
Předem děkuji
Sendi / Odeslat
Poŝvortaro