><

Učebnice esperanta

Dua leciono

Novaj vortoj - Nová slova

Esperanto Ĉeĥo
ĉambropokoj, místnost
divanopohovka
fenestrookno
fornokamna, pec
gazetočasopis
lampolampa
librokniha
karbouhlí
murozeď
plafonostrop
plankopodlaha
pordodveře
radio-aparatorozhlasový přijímač
seĝožidle
ŝrankoskříň
tablostůl
tapiŝokoberec
nulonula
unujeden, jedna, jedno
dudva, dvě
tritři
kvarčtyři
kvinpět
sesšest
sepsedm
okosm
naŭdevět
dekdeset
plusplus
minusminus
kioco
tioto
tabletostolek

Rimarko

Všimněte si, že esperantské číslovky máme i v češtině ve slovech cizího původu:

1 - unu srovnej: unisono - jednohlasně
2 - du srovnej: dueto - skladba pro 2 hlasy
3 - tri srovnej: trio - skladba pro 3 nástroje
4 - kvar srovnej: kvartet - skladba pro 4 nástroje
5 - kvin srovnej: kvintet - skladba pro 5 nástrojů
6 - ses srovnej: sextet - skladba pro 6 nástrojů
7 - sep srovnej: septima - sedmá třída gymnázia
8 - ok srovnej: oktáva - osmá třída; stupnice 8 tónů
9 - naŭ srovnej: nonet - skladba pro 9 nástrojů
10 - dek srovnej: dekagram - deset gramů

Gramatiko - Gramatika

 1. Podstatné jméno má koncovku -o: unu tablo, unu fenestro.

 2. Množné číslo má koncovku -j: du tabloj, du fenestroj.

 3. Číslovky nemají vliv na pád podstatného jména na rozdíl od slovanských jazyků, ve kterých u číslovky 5 a výše následuje vždy 2. pád (místo 1. a 4. pádu). Srovnejte:

  unu libro  jedna kniha  unu tablo   jeden stůl
  du libroj  dvě knihy   du tabloj   dva stoly
  tri libroj  tři knihy   tri tabloj  tři stoly
  kvar libroj čtyři knihy  kvar tabloj  čtyři stoly
  kvin libroj pět knih   kvin tabloj  pět stolů
  ses libroj  šest knih   ses tabloj  šest stolů
  sep libroj  sedm knih   sep tabloj  sedm stolů
  ok libroj  osm knih   ok tabloj   osm stolů
  naŭ libroj  devět knih  naŭ tabloj  devět stolů
  dek libroj  deset knih  dek tabloj  deset stolů
  

 4. Podstatné jméno dveře je v češtině pomnožné, tedy má tvar množného čísla, přestože označuje jednu věc. V esperantu tomu tak není. Srovnejte: unu pordo - jedny dveře, du pordoj - dvoje dveře, kvin pordoj - patery dveře atd.

 5. Sčítání a odčítání píšeme a čteme takto:

   5 + 1 = 6 kvin plus unu estas ses
   6 + 1 = 7 ses plus unu estas sep
   7 + 3 =10 sep plus tri estas dek
  10 - 2 = 8 dek minus du estas ok
   1 - 1 = 0 unu minus unu estas nulo
  

 6. Přidáme-li k číslovkám koncovku -o, vzniknou číslovková podstatná jména: unuo - jednička, duo - dvojka, trio - trojka, ... deko - desítka. Nula se většinou používá právě ve tvaru podstatného jména nulo (zvyklost z národních jazyků).

Ekzercoj - Cvičení

 1. Ptejte se nahlas a odpovídejte: Kio estas tio? Tio estas ...

  ĉambro   divano   radio-aparato
  plafono  lampo   unu divano
  planko   tableto  du tabloj
  tapiŝo   libro   tri bildoj
  forno   gazeto   kvar muroj
  pordo   ŝranko   kvin seĝoj
  fenestro  karbo   ok gazetoj
  

 2. Nacvičte nahlas:

  unu, du, tri ... dek
  dek, naŭ, ok ... nulo
  unu plus unu estas du   až  naŭ plus unu estas dek
  dek minus unu estas naŭ  až  unu minus unu estas nulo
  du plus du estas kvar   až  ok plus du estas dek
  dek minus du estas ok   až  du minus du estas nulo
  

 3. Čtěte několikrát nahlas:

  2 + 1 = ?  8 - 3 = ?  7 + 3 = ?
  5 + 2 = ?  6 - 4 = ?  9 - 6 = ?
  3 + 4 = ?  10 - 5 = ?  2 + 7 = ?
  7 + 2 = ?  9 - 6 = ?  7 - 5 = ?
  6 + 3 = ?  8 - 7 = ?  6 + 4 = ?
  

 4. Přeložte následující věty, přízvučnou samohlásku ve slovech podtrhněte a překlad srovnejte s klíčem ke cvičení níže: Co je to? To je automobil. Co je automobil? Automobil (la!) je stroj. Automobil je užitečný. Automobil je užitečný stroj. Co je esperanto? Esperanto je jazyk. Esperanto je užitečný jazyk. Český (la!) jazyk je jazyk národní. To je okno, to jsou dveře, to je stůl, to je skříň. To jsou dvě knihy, to jsou dvoje dveře, to jsou tři židle. Jedno okno a jedno okno jsou dvě okna. Dva stoly a jeden stůl jsou tři stoly. Dvě židle a tři židle je pět židlí. Tři a čtyři je sedm. Deset bez tří je sedm. Šest a tři je devět a jedna je deset.

  Montri la solvon - Ukázat řešení

  Kaŝi la solvon - Skrýt řešení

  Kio estas tio? Tio estas aŭtomobilo. Kio estas aŭtomobilo? La aŭtomobilo estas maŝino. La aŭtomobilo estas utila. La aŭtomobilo estas utila maŝino. Kio estas Esperanto? Esperanto estas lingvo. Esperanto estas utila lingvo. La ĉeĥa lingvo estas lingvo nacia. Tio estas fenestro, tio estas pordo, tio estas tablo, tio estas ŝranko. Tio estas du libroj, tio estas du pordoj, tio estas tri seĝoj. Unu fenestro plus unu fenestro estas du fenestroj. Du tabloj plus unu tablo estas tri tabloj. Du seĝoj plus tri seĝoj estas kvin seĝoj. Tri plus kvar estas sep. Dek minus tri estas sep. Ses plus tri estas naŭ plus unu estas dek.

× Napište prosím, co se Vám líbí nebo nelíbí, co chcete vylepšit a jak udělat tyto stránky ještě lepší. Nebojte se psát i kvůli drobnosti. Pokud chcete dostat odpověď, nezapomeňte uvést kontaktní email.
Předem děkuji
Sendi / Odeslat
Poŝvortaro