><

Učebnice esperanta

Dek-unua leciono

Novaj vortoj - Nová slova

Esperanto Ĉeĥo
agijednat
arbostrom
atingidosáhnout
baldaŭbrzy
barelosud
ĉikanišikanovat, týrat
ĉirkaŭkolem
devas nenesmí
disfalirozpadnout se
fluitéci
haltizastavit se
eblamožný
estas liberamá volno
etendirozpřáhnout
hejmodomov
hejmendomů
ho ve!běda!
jepomocná předložka
kaptichytit
kontentaspokojen
kvazaŭjakoby
lamentinaříkat
levizvednout
ludemahravý
matematikopočty
metipoložit
nunnyní, teď
okazistát se, přihodit se
pendiviset
pezatěžký
plezuropotěšení, radost
portinést
alportipřinést
forportiodnést
postza, po
pretermimo
prezentipředstavit
propro, kvůli
proksimablízký
malproksimavzdálený
malproksimiĝivzdalovat se
malproksimiĝantavzdalující se
provizkusit
rapidispěchat
rampilézt, plazit se
rigardihledět
ringegoobruč
riparispravit
ripoziodpočinout
staristát
ŝipoloď
tagmanĝooběd
terozem
terurohrůza
traskrz
tra barelosudem
transpřes, za
uzipoužít
veturijet

Gramatiko - Gramatika

Pomocná předložka je

Překlad předložek je celkem snadný. Následující větu přeloží bez potíží i začátečník: Kniha leží na stole. La libro kuŝas sur la tablo.

Předložka sur "na" vyjadřuje povrch, na kterém něco leží nebo je umístěno. Tam, kde nejde o tento význam místní, nemůžeme použít předložky sur. Není-li jasné, které předložky máme použít, volíme pomocnou předložku je: Čekám na otce. Mi atendas je la patro.

Předložku je můžeme nahradit 4. pádem a dostaneme tuto stručnou a jasnou větu: Mi atendas la patron. Očekávám otce.

Pomocná předložka je nemá určitý význam a užíváme ji co nejméně. Používání této předložky se ustálilo především v několika typických případech. Říkáme: Je kioma horo? V kolik hodin? Je la tria. Ve tři. Je unu metro pli granda. O jeden metr větší. Malsana je okuloj. Nemocný na oči. Kapti je la mano. Chytit za ruku.

Dva přímé předměty

V esperantu se nemají setkat dva přímé předměty vyjádřené 4. pádem. Můžeme říci mi instruas Esperanton učím esperanto a také mi instruas infanojn učím děti, ale neřekneme mi instruas Esperanton infanojn, nýbrž mi instruas Esperanton al infanoj (učím esperanto dětem) nebo mi instruas infanojn pri Esperanto (učím děti o esperantu).

Anekdoto - Anekdota

La nekontenta Oto

Avo (al malgranda nepo): Nu, Oĉjo, kiel vi estas kontenta kun via nova instruistino?
Oto: Ne tro, aveto.
Avo: Hm, ĉu vere, Oĉjo? Kial vi ne estas kontenta kun ŝi?
Oto: Ĉar ŝi min ĉiam ĉikanas.
Avo: Ho, Oĉjo, tio ja ne estas ebla! Kiel ŝi ĉikanas vin?
Oto: Ekzemple, hodiaŭ ŝi demandis min, kiom faras duono de kvin. Mi diris tri. Tio estis al ŝi tro multe. Mi do diris du. Tio estis al ŝi tro malmulte. Kaj tiel ŝi ĉikanas min ĉiam!

Proverbo - Přísloví

Ne diru "hop" antaŭ la salto.

Ekzercoj - Cvičení

  1. Napište na každou předložku z úvodního článku kratičkou větu.

    Modelo: Mi iras al mia amiko.

  2. Naučte se v esperantu zpaměti nebo volně vypravovat anekdotu o nespokojeném Otovi.

× Napište prosím, co se Vám líbí nebo nelíbí, co chcete vylepšit a jak udělat tyto stránky ještě lepší. Nebojte se psát i kvůli drobnosti. Pokud chcete dostat odpověď, nezapomeňte uvést kontaktní email.
Předem děkuji
Sendi / Odeslat
Poŝvortaro