Učebnice esperanta

Obsah

Obsah

Úvodní poznámkyDoporučení pro samouky a vedoucím kurzů
Unua leciono1. lekceAbeceda, specifické znaky ĉŝĵĥĝŭ, výslovnost
Dua leciono2. lekcePodstatná jména, množné číslo, číslovky
Tria leciono3. lekceČlen, přídavná jména, množné číslo, předpona mal-, tázací částice ĉu
Kvara leciono4. lekcePředložky, slova složená, dělení slov
Kvina leciono5. lekcePřípona -in-, křestní jména, přípona -il-, pády, osobní zájmena, tykání/vykání, slovesa
Sesa leciono6. lekceMinulý a budoucí čas, infinitiv, rozkazovací způsob
Sepa leciono7. lekcePříslovce odvozená, zájmena, tázací příslovce a zájmena
Oka leciono8. lekceKien? slůvko ĉi, 7. pád, přípona -aĉ-, zdrobněliny vlastních jmen
Naŭa leciono9. lekcePříjmení, předpony ge-, bo-, pra-, zápor, přivlastňovací zájmena
Deka leciono10. lekceZákladní číslovky, početní úkony, zlomky
Dek-unua leciono11. lekcePomocná předložka je, sur, dva přímé předměty
Dek-dua leciono12. lekcePřípona -an-, -il-, -ar, -aj, předložka da, neurčité zájmeno oni
Dek-tria leciono13. lekcePřípony -et-, -eg-, -em-, -uj-
Dek-kvara leciono14. lekcePřípony -ul, -ind, zvratné zájmeno si
Dek-kvina leciono15. lekcePředpona re-, přípony -ig, -iĝ, slova igi a iĝi
Dek-sesa leciono16. lekcePředpona ek-, fi-, přípona -er, -ad, -it, způsob podmiňovací
Dek-sepa leciono17. lekcePřípony -um-, -ist-, -ism-, -ebl-, -end-, předpona mis-
Dek-oka leciono18. lekcePřípony -ing, -estr, -ej, -ec, předpona eks-, složené časy slovesné
Dek-naŭna leciono19. lekcePředpona dis-, přechodníky
Dudeka leciono20. lekceEsperantské zkratky, podmínkové věty, nepřímá řeč, spojka por ke
Závěrečné opakováníZávěrečné opakování, tvoření slov, hymna
Gramatické minimumZákladní gramatické minimum
GramatikaÚplná gramatika (mluvnice) esperanta
Užitečné větyPozdravy, otázky, blahopřání, cestování, hodiny, hotel, nakupování, počasí, seznámení, dopisování, přihlášky
Esperantsko-český slovníkPřeklad všech slov v učebnici
Česko-esperantský slovníkPřeklad všech slov v učebnici
× Napište prosím, co se Vám líbí nebo nelíbí, co chcete vylepšit a jak udělat tyto stránky ještě lepší. Nebojte se psát i kvůli drobnosti. Pokud chcete dostat odpověď, nezapomeňte uvést kontaktní email.
Předem děkuji
Sendi / Odeslat
Poŝvortaro